realisatie variant BCT

Welkom bij de community van Realisatie Variant BCT (RVB). Hier wordt informatie en documentatie gedeeld met betrokkenen en belangstellenden over de totstandkoming van alternatieven voor de boordcomputer taxi (BCT) als registratie- en aanlevermiddel van gegevens ten behoeve van het taxitoezicht dat wordt uitgeoefend door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

VERBINDEN - SAMENWERKEN - INOVEREN

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op het taxivervoer in Nederland. Het is belangrijk dat dit vervoer veilig is en dat sprake is van eerlijke marktwerking. Nu worden de gegevens die nodig zijn voor het toezicht in het taxivervoer vastgelegd in de Boordcomputer Taxi (BCT) die in elk taxivoertuig moet zijn geplaatst. Het gaat hier om gegevens over het voertuig, de chauffeur, de taxionderneming (‘vervoerder’), vertrek- en eindpunten van taxiritten en de arbeids- en rusttijden. De ILT heeft een variantenstudie gedaan naar alternatieve manieren om deze toezichtgegevens draadloos en kaartvrij” te verkrijgen. In april 2021 stemde de staatssecretaris in met het plan voor de nadere uitwerking en realisatie van de hoofdvariant die door de onderzoekers geadviseerd werd: Gegevens Centraal.

Realisatie Variant BCT (RVB) heeft als opdracht deze gekozen hoofdvariant verder uit te werken en realiseren. Bij voltooiing van de opdracht is geregeld dat taxiondernemers wettelijk verplicht zijn om de toezichtgegevens continu en automatisch aan te leveren bij de ILT. Het eindresultaat stelt de ILT in staat om de toezichtgegevens op efficiënte wijze te verkrijgen, te verifiëren en centraal beschikbaar te stellen voor analyse- en toezichtactiviteiten. De inspectieteams kunnen hun primaire taken daardoor effectiever en risicogericht uitvoeren. Dit moet leiden tot betere naleving van de regels voor arbeids- en rusttijden.

De inspectieteams kunnen hun primaire taken daardoor effectiever en risicogericht uitvoeren. Dit moet leiden tot betere naleving van de regels voor arbeids- en rusttijden. Bij het continu automatisch aanleveren van de data wordt de taxionderneming niet verplicht om hiervoor een specifiek apparaat (zoals de BCT) of een specifieke app te gebruiken. Taxiondernemingen kunnen zelf kiezen voor een apparaat of app die voor dit doel op de markt komt.

rol fabrikanten en ICT-dienstverleners

Het is de bedoeling dat taxiondernemers zelf kunnen kiezen met welk apparaat of app zij de toezichtgegevens gaan registreren en aanleveren bij de ILT. Het is aan fabrikanten en ICT-dienstverleners om de daarvoor benodigde apparatuur en software te ontwikkelen en op de markt te brengen. De ILT stelt marktpartijen hiertoe in staat door het organiseren van informatiebijeenkomsten en het beschikbaar stellen van informatie, waaronder de specificaties voor de gegevensuitwisseling. Marktpartijen zijn vrij om de functionaliteit voor het registeren en aanleveren van toezichtgegevens te integreren met andere, ondersteunende diensten voor taxiondernemers. Denk daarbij aan de integratie met de taxameter, chauffeurs- en voertuigenplanning, MaaS-toepassingen, etc. Maar ook het beschikbaar stellen van de geregistreerde gegevens aan taxiondernemers voor analysedoeleinden behoort tot de mogelijkheden.

schets toekomstige situatie

1/5 Registreren toezichtgegevens

Chauffeurs voeren de toezichtgegevens in onder verantwoordelijkheid van de betreffende vervoerder.

2/5 Aanleveren gegevens bij ILT

Volgens een voorgeschreven berichtstructuur en uitwisselingsprotocol worden de toezichtgegevens, nagenoeg onmiddellijk, automatisch en digitaal verzonden naar de ILT.

3/5 Ontvangen en opslaan gegevens

Bij ontvangst door de ILT worden de toezichtgegevens gestructureerd opgeslagen en gedurende 104 weken bewaard.

4/5 Verifiëren en verrijken gegevens

Vervolgens worden de ontvangen toezichtgegevens geverifieerd en verrijkt met informatie uit de registers van Kiwa, RDW en KvK.

5/5 Risicogericht inspecteren

Inspecteurs kunnen de gegevens raadplegen en analyseren via de BCT Toezichttool. Bij de beoordeling is altijd een inspecteur betrokken: geen sprake is van geautomatiseerde besluitvorming met rechtsgevolgen voor een vervoerder of chauffeur.

Blogs

Realisatie Variant BCT
Support

Het nieuwe taxi-toezichtsysteem in de praktijk

De ILT houdt toezicht op het taxivervoer met als doel veilig personenvervoer en eerlijke concurrentie te bevorderen, waarbij de nadruk ligt op de naleving van arbeids- en rusttijden. Het programma Realisatie Variant BCT werkt aan het verbeteren van de verkrijging en verwerking van gegevens die momenteel worden geregistreerd door de

Lees verder »
Realisatie Variant BCT
Support

De contouren tekenen van een nieuw taxi systeem

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft haar eerste openbare bijeenkomst achter de rug over het bouwen van een nieuw taxisysteem voor het toezicht op het taxivervoer. Zo’n dertig geïnteresseerden lieten zich in Utrecht bijpraten over het programma Realisatie Variant BCT. Vragen waren er volop.

Lees verder »
Realisatie Variant BCT
Support

Gezocht: alternatieven voor boordcomputer taxi

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) werkt aan een nieuw systeem voor het toezicht op het taxivervoer. Bijzonder is dat de ILT daarbij niet kiest voor het uitschrijven van een aanbesteding. De inspectie schrijft, in samenspraak met ketenpartners, de architectuur voor en zoekt ict-bedrijven die op basis hiervan een commerciële

Lees verder »
Realisatie Variant BCT
Support

Oproep: wie bouwt mee aan taxitoezichtsysteem?

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) werkt aan een nieuw systeem voor het toezicht op het taxivervoer. De ILT doet daarbij een oproep aan de ict-markt om commerciële oplossingen voor taxivervoerders te bedenken. Op korte termijn organiseert de ILT hiervoor informatiesessies.

Lees verder »
Realisatie Variant BCT
Support

Branchevereniging KNV vóór nieuwe BCT variant

De afgelopen twee jaar is richting ministerie en ILT door KNV kenbaar gemaakt welke uitgangspunten en voorwaarden van belang zijn bij de totstandkoming van een nieuwe BCT variant. In algemene zin is KNV overigens vóór een nieuwe BCT variant. Begin dit jaar is er een nieuwe projectleider bij ILT aangesteld

Lees verder »
Realisatie Variant BCT
Support

Zo zal het alternatief voor de huidige BCT van de ILT werken

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) werkt aan een alternatief voor de Boordcomputer Taxi (BCT) en de bijbehorende BCT-kaarten. Hiermee wil de instantie het toezicht op de naleving van arbeids- en rusttijden verbeteren en efficiënter maken. Projectleider Henri van der Heijden legt uit hoe het alternatief eruit zal zien.

Lees verder »