Oproep: wie bouwt mee aan taxitoezichtsysteem?

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) werkt aan een nieuw systeem voor het toezicht op het taxivervoer. De ILT doet daarbij een oproep aan de ict-markt om commerciële oplossingen voor taxivervoerders te bedenken. Op korte termijn organiseert de ILT hiervoor informatiesessies.

De ILT houdt toezicht op het taxivervoer. Nu worden de gegevens, die nodig zijn voor het toezicht, nog vastgelegd in de Boordcomputer Taxi (BCT) die in elk taxivoertuig moet zijn geplaatst. Maar dit systeem is geen doorslaand succes geworden. Daarbij liep ook nog eens de geldigheid van public key infrastructure (pki)-overheidscertificaten voor BCT-kaarten in 2020 af; vervanging ervan kostte een aantal miljoenen.

De staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wilde zo’n situatie niet nog een keer en vroeg toezichthouder ILT om met een alternatief te komen. Dat wordt uitgewerkt in het project Realisatie Variant BCT. Daarvoor wordt de vorm van de apparatuur, waarmee de arbeids- en rusttijden van taxichauffeurs worden geregistreerd en aangeleverd, losgelaten. In de nieuwe opzet gebeurt het aanleveren van realtime-data onder strikte voorwaarden. Maar taxibedrijven mogen zelf kiezen met behulp van welke commerciële producten en diensten zij deze gegevens naar de ILT toesturen.

De toezichthouder doet nu een oproep aan ict-bedrijven om de daarvoor benodigde apparatuur en/of software te ontwikkelen en op de markt te brengen, onder meer door de specificaties voor de gegevensuitwisseling beschikbaar te stellen. De inwerkingtreding van de aangepaste wet voor Variant BCT staat gepland op 1 juli 2024. Als het systeem daarna operationeel wordt, is er sprake van een overgangsperiode van een aantal jaren. 

Bron: Sanders, R. (2023, 12 januari). Oproep: wie bouwt mee aan taxitoezichtsysteem? Geraadpleegd op 25-01-2023, van https://www.computable.nl/artikel/nieuws/overheid/7457528/250449/ilt-roept-op-om-mee-te-bouwen-aan-taxitoezichtsysteem.html.

Verwante Artikelen

Gezocht: alternatieven voor boordcomputer taxi

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) werkt aan een nieuw systeem voor het toezicht op het taxivervoer. Bijzonder is dat de ILT daarbij niet kiest voor het uitschrijven van een aanbesteding. De inspectie schrijft, in samenspraak met ketenpartners, de architectuur voor en zoekt ict-bedrijven die op basis hiervan een commerciële oplossing voor taxivervoerders willen bouwen. Op korte termijn organiseert de ILT hiervoor informatiesessies. Ook is er een digitaal platform in het leven geroepen voor het informeren van belanghebbenden en belangstellenden.

“Het taxi-toezicht moet makkelijker worden. Voor de ILT en voor de taxiondernemer”

De ILT houdt toezicht op het taxivervoer. Doel hiervan is bij te dragen aan veilig taxivervoer en een eerlijke concurrentie in de taximarkt. De ILT richt zich voor een belangrijk deel op de naleving van de arbeids- en rusttijden. Dit gebeurt momenteel op basis van gegevens die worden geregistreerd door de Boordcomputer Taxi (BCT). Die moet in elk taxivoertuig zijn geplaatst. Het verkrijgen en verwerken van die gegevens kan en moet echter beter. En dat is de opdracht waar het project Realisatie Variant BCT voor staat. Projectleider Henri van der Heijden vertelt over de achtergronden en de voortgang van dit project.

Branchevereniging KNV vóór nieuwe BCT variant

De afgelopen twee jaar is richting ministerie en ILT door KNV kenbaar gemaakt welke uitgangspunten en voorwaarden van belang zijn bij de totstandkoming van een nieuwe BCT variant. In algemene zin is KNV overigens vóór een nieuwe BCT variant. Begin dit jaar is er een nieuwe projectleider bij ILT aangesteld die uitvoering moet geven aan de realisatie van de nieuwe BCT variant. De afgelopen jaren heeft ILT naar verschillende scenario’s gekeken.

Reacties