Zo zal het alternatief voor de huidige BCT van de ILT werken

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) werkt aan een alternatief voor de Boordcomputer Taxi (BCT) en de bijbehorende BCT-kaarten. Hiermee wil de instantie het toezicht op de naleving van arbeids- en rusttijden verbeteren en efficiënter maken. Projectleider Henri van der Heijden legt uit hoe het alternatief eruit zal zien.

De ILT richt zich voor veilig taxivervoer en een eerlijke concurrentie op de taximarkt voor een belangrijk deel op arbeids- en rusttijden. Momenteel gebeurt dit nog op basis van de gegevens die worden geregistreerd door de BCT, die in elk voertuig moet worden geplaatst. Het verkrijgen en verwerken van die gegevens kan en moet volgens de ILT echter beter.

Om deze reden is ILT een project is gestart voor een alternatief voor de BCT. Van der Heijden legt uit dat het nu veel handwerk kost om gegevens van de arbeids- en rusttijden uit de BCT’s te halen en te verwerken. Volgens hem gaat het om uiteenlopende redenen ook nogal eens mis met het uitlezen, uploaden en verwerken van de BCT-bestanden. “Dat kost niet alleen de inspecteur veel tijd, maar ook de taxichauffeur- en ondernemer.”

Een andere reden om met een alternatief te komen is omdat voormalig staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven al in 2019 duidelijk maakte dat het ministerie afwil van de BCT-kaarten als middel om de betrouwbaarheid van de gegevens te waarborgen. Deze kaarten zijn voorzien van beveiligingscertificaten die beperkt geldig zijn. “Het periodiek grootschalig omwisselen van die kaarten is erg kostbaar”, aldus Van der Heijden.

Kaartloze alternatieve voor de BCT

De opdracht voor de ILT is zoeken naar kaartloze alternatieven om arbeids- en rusttijden vast te leggen voor toezicht. In de afgelopen jaren is er onderzoek gedaan naar verschillende scenario’s. Hieruit is voorkeursvariant ‘Gegevens Centraal’ voortgekomen. Hierbij is er geen specifieke app of apparaat, zoals de BCT, meer verplicht om arbeids- en rusttijden door te geven. Wel geldt er een specifieke wijze en frequentie waarop taxiondernemingen dit doen.

Taxiondernemingen kunnen dus zelf kiezen met welk apparaat of app die voor op de markt komt zij hun rij- en rusttijden registreren. “Dat is positief voor de taxiondernemer, want alternatieven voor de BCT, zoals een app die draait op een smartphone, zijn waarschijnlijk goedkoper”, stelt Van der Heijden.

Met dezelfde capaciteit meer bereiken

Het nieuwe toezichtsysteem moet meer actuele en betrouwbare informatie opleveren over de naleving van de rij-en rusttijden. Informatie over de frequentie van de aanlevering van de data en de eventuele hiaten hierbij zijn  nuttig voor de ILT. Bovendien kunnen er in de toekomst gegevens uit andere bronnen toegevoegd worden aan deze gegevens, zoals uit meetsystemen in voertuigen en langs de snelwegen.

“Het is de bedoeling dat met het nieuwe systeem de inspecteurs minder tijd kwijt zijn met het verkrijgen van gegevens. Zo kunnen ze zich richten op het controleren van gegevens en risicogestuurd optreden”, legt Van der Heijden uit. “Ik denk ook dat de inspecteurs in het veld daardoor meer tijd en aandacht kunnen besteden aan de ritten die taxichauffeurs niet hebben aangemeld.” Dit alles maakt volgens hem dat de ILT met dezelfde capaciteit meer kan bereiken op het gebied van veilig taxivervoer en een eerlijke concurrentie in de taximarkt.

Systeem dat goed werkt voor taxiondernemers

Bij de ontwikkeling van het alternatief voor de BCT werkt de ILT samen met taxiondernemingen en brancheverenigingen. Het doel hiervan is dat het systeem straks ook goed werkt voor de ondernemers: veilig, gebruiksvriendelijk en met beperkte administratieve lasten en kosten. Daarnaast werkt de instantie ook samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, dataleveranciers en andere toezichthouders voor de ontwikkeling van het nieuwe systeem.

De komende jaren zal er gewerkt worden aan alle technische onderdelen die nodig zijn om de gegevens van taxiondernemingen straks online te ontvangen en centraal te kunnen verwerken en bewaren. Hierover wordt informatie gedeeld met ICT-dienstverleners. Zo kunnen zij producten en diensten ontwikkelen, zoals apps, die taxiondernemingen kunnen gebruiken voor het registreren en automatisch aanleveren van arbeids- en rusttijden.

Overgangsperiode

Naast het ontwikkelen van technische benodigdheden, is voor de nieuwe werkwijze ook een wetswijziging nodig. Het is de bedoeling dat het nieuwe systeem in 2024 helemaal gereed is. Er geldt daarna nog een overgangsperiode waarin taxiondernemingen de tijd krijgen om over te stappen naar een geschikt alternatief. De sector krijgt van de staatssecretaris hiervoor tot 2028 de tijd. “Onze inspanningen zijn erop gericht om taxiondernemers te bewegen om vroegtijdig over te stappen”, benadrukt Van der Heijden. “Hoe sneller we het to

Bron: taxipro

Verwante Artikelen

Gezocht: alternatieven voor boordcomputer taxi

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) werkt aan een nieuw systeem voor het toezicht op het taxivervoer. Bijzonder is dat de ILT daarbij niet kiest voor het uitschrijven van een aanbesteding. De inspectie schrijft, in samenspraak met ketenpartners, de architectuur voor en zoekt ict-bedrijven die op basis hiervan een commerciële oplossing voor taxivervoerders willen bouwen. Op korte termijn organiseert de ILT hiervoor informatiesessies. Ook is er een digitaal platform in het leven geroepen voor het informeren van belanghebbenden en belangstellenden.

“Het taxi-toezicht moet makkelijker worden. Voor de ILT en voor de taxiondernemer”

De ILT houdt toezicht op het taxivervoer. Doel hiervan is bij te dragen aan veilig taxivervoer en een eerlijke concurrentie in de taximarkt. De ILT richt zich voor een belangrijk deel op de naleving van de arbeids- en rusttijden. Dit gebeurt momenteel op basis van gegevens die worden geregistreerd door de Boordcomputer Taxi (BCT). Die moet in elk taxivoertuig zijn geplaatst. Het verkrijgen en verwerken van die gegevens kan en moet echter beter. En dat is de opdracht waar het project Realisatie Variant BCT voor staat. Projectleider Henri van der Heijden vertelt over de achtergronden en de voortgang van dit project.

Branchevereniging KNV vóór nieuwe BCT variant

De afgelopen twee jaar is richting ministerie en ILT door KNV kenbaar gemaakt welke uitgangspunten en voorwaarden van belang zijn bij de totstandkoming van een nieuwe BCT variant. In algemene zin is KNV overigens vóór een nieuwe BCT variant. Begin dit jaar is er een nieuwe projectleider bij ILT aangesteld die uitvoering moet geven aan de realisatie van de nieuwe BCT variant. De afgelopen jaren heeft ILT naar verschillende scenario’s gekeken.

Reacties