Het nieuwe taxi-toezichtsysteem in de praktijk

De ILT houdt toezicht op het taxivervoer met als doel veilig personenvervoer en eerlijke concurrentie te bevorderen, waarbij de nadruk ligt op de naleving van arbeids- en rusttijden. Het programma Realisatie Variant BCT werkt aan het verbeteren van de verkrijging en verwerking van gegevens die momenteel worden geregistreerd door de Boordcomputer Taxi (BCT).

De ILT werkt nauw samen met de ICT-dienstverleners en taxibranche aan de CDT. Na afronding van het programma zijn taxiondernemers wettelijk verplicht om taxivervoergegevens aan de ILT te verstrekken. Hierbij wordt niet een specifieke app of apparaat verplicht gesteld. De frequentie en wijze waarop de gegevens worden aangeleverd, gebeurt wel onder strikte voorwaarden.

De praktijktoets CDT
De Praktijktoets CDT heeft tot doel om de gegevensuitwisseling tussen de ICT-oplossingen van  deelnemende ICT Dienstverleners en die van de ILT te toetsen in de praktijk.

  • Gedurende de praktijktoets registreren de deelnemende taxichauffeurs hun feitelijke arbeids- en rusttijden door gebruik te maken van de producten en diensten die door de betreffende ICT Dienstverlener worden aangeboden.
  • De ICT-Dienstverleners zorgen er op hun beurt voor dat de taxivervoergegevens, die door de taxiondernemers en -chauffeurs geregistreerd zijn, onmiddellijk en in overeenstemming met de Koppelvlakspecificatie CDT Meldingen-API Praktijktoets worden aangeleverd bij de CDT. Door monitoring houden zij (de kwaliteit van) de gegevenslevering nauwlettend in de gaten.
  • Deelnemende inspecteurs van de ILT voeren hun gebruikelijke inspectiewerkzaamheden uit, waarbij zij de geverifieerde en verrijkte taxivervoergegevens uit de CDT raadplegen, met gebruikmaking van het dashboard van de BCT Toezichttool.

Door het hele systeem op deze manier in de praktijk te testen, wordt duidelijk in welke mate de verschillende onderdelen (processen, procedures, standaarden en ICT-voorzieningen) voldoen voor de beoogde toepassing.

Uitvoering praktijktoets CDT

De uitvoering van de Praktijktoets CDT staat gepland van 2 oktober tot en met 15 december 2023. Evaluatie van de Praktijktoets CDT staat gepland van 16 december 2023 tot en met 12 januari 2024. Bevindingen uit de Praktijktoets worden gedeeld op het DMI platform.

Verwante Artikelen

Gezocht: alternatieven voor boordcomputer taxi

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) werkt aan een nieuw systeem voor het toezicht op het taxivervoer. Bijzonder is dat de ILT daarbij niet kiest voor het uitschrijven van een aanbesteding. De inspectie schrijft, in samenspraak met ketenpartners, de architectuur voor en zoekt ict-bedrijven die op basis hiervan een commerciële oplossing voor taxivervoerders willen bouwen. Op korte termijn organiseert de ILT hiervoor informatiesessies. Ook is er een digitaal platform in het leven geroepen voor het informeren van belanghebbenden en belangstellenden.

“Het taxi-toezicht moet makkelijker worden. Voor de ILT en voor de taxiondernemer”

De ILT houdt toezicht op het taxivervoer. Doel hiervan is bij te dragen aan veilig taxivervoer en een eerlijke concurrentie in de taximarkt. De ILT richt zich voor een belangrijk deel op de naleving van de arbeids- en rusttijden. Dit gebeurt momenteel op basis van gegevens die worden geregistreerd door de Boordcomputer Taxi (BCT). Die moet in elk taxivoertuig zijn geplaatst. Het verkrijgen en verwerken van die gegevens kan en moet echter beter. En dat is de opdracht waar het project Realisatie Variant BCT voor staat. Projectleider Henri van der Heijden vertelt over de achtergronden en de voortgang van dit project.

Branchevereniging KNV vóór nieuwe BCT variant

De afgelopen twee jaar is richting ministerie en ILT door KNV kenbaar gemaakt welke uitgangspunten en voorwaarden van belang zijn bij de totstandkoming van een nieuwe BCT variant. In algemene zin is KNV overigens vóór een nieuwe BCT variant. Begin dit jaar is er een nieuwe projectleider bij ILT aangesteld die uitvoering moet geven aan de realisatie van de nieuwe BCT variant. De afgelopen jaren heeft ILT naar verschillende scenario’s gekeken.

Reacties