Super EcoCombi

Om de klimaatdoelstellingen te halen, moeten we er alles aan doen om het goederenvervoer zo efficiënt en duurzaam mogelijk te maken. Daarom willen de transportsector en de overheid onderzoeken of de Super EcoCombi in Nederland veilig de weg op kan. De Super EcoCombi kan de CO2-uitstoot van het zware wegtransport namelijk fors verminderen. Ook maakt de Super EcoCombi de stap naar  multimodaal transport eenvoudiger.

VERBINDEN - SAMENWERKEN - INOVEREN

In deze community vind je informatie over de proef met de Super EcoCombi die volop in ontwikkeling is. Cocreatie staat centraal: de transportsector en de overheid brengen samen stap voor stap in kaart wat de precieze impact van de Super EcoCombi is op de infrastructuur en het verkeer in Nederland. We gaan hierbij ook realtime data uitwisselen, bijvoorbeeld voor handhaving op overbelading, voor verkeersmanagement en voor het optimaliseren van de benutting van de Super EcoCombi’s. De Super EcoCombi wordt hoofdzakelijk ingezet op het hoofdwegennet: op specifieke routes en op specifieke momenten. Ze gaan niet rijden door stedelijk gebied.

In sommige landen rijdt de Super EcoCombi al of wordt getest. Van die ervaringen kunnen we leren; het voorkomt misschien dat je het wiel opnieuw moet uitvinden. Bovendien creëer je korte lijnen bij specifieke vragen

Kijk naar de milieuwinst. De SEC is in onze sector de enige oplossing om op korte termijn CO2 te besparen. Daarnaast winnen we ten opzichte van de EcoCombi 6 meter aan mogelijkheden.

Partners

partners