DOE MEE

Het DMI-ecosysteem is er voor overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Iedereen die wil bijdragen aan het slim en duurzaam inrichten en functioneren van onze steden kan meedoen. Met elkaar bouwen we aan slimme, leefbare en toekomstbestendige steden.

Het DMI-ecosysteem biedt zicht op potentiële samenwerkingspartners en nieuwe kennis, de koers van overheden en businessmogelijkheden. Deelname is geheel vrijwillig, maar niet vrijblijvend. 

 

Voor een goede samenwerking zijn afspraken nodig. Daarom is er een Afsprakenstelsel ingericht dat zorgt voor een solide basis met wederzijds vertrouwen, met spelregels voor alle deelnemers. Denk aan voorwaarden voor toetreding tot het ecosysteem, rechten en plichten, protocollen voor data-ontsluiting en gebruik van Algemene Voorzieningen.

Het DMI-ecoysteem zien wij als de volgende stap naar het slim benutten van de kansen die digitalisering en technologie bieden om de grote opgaven in ons land aan te pakken. Om die reden zijn we in 2016 gestart met de Future City Foundation. En om die reden hebben we vanuit de City Deals ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ en ‘Slim Maatwerk’ gebouwd aan groepen met vakprofessionals die samen nadenken over de vraag hoe onze steden slim, duurzaam én democratisch kunnen worden.

 

We begonnen met de waaromvraag in onze boeken, focusten op de hoe-vraag in de City Deals en zijn heel blij dat er in het DMI-ecosysteem nu wordt gewerkt aan de echte implementatie van afspraken en normen. Dat is niet gemakkelijk. Want nu worden de keuzes gemaakt die bepalend zijn voor de toekomst van onze regio’s, steden en dorpen. Dat is belangrijk en daar werken we graag aan mee.

 

Jan-Willem Wesselink, Future City Foundation

De maatschappelijke opgaven in het fysieke domein zijn enorm. Om voor volgende generaties een toekomstbestendige en duurzame leefomgeving te kunnen garanderen is het belangrijk de onderlinge afhankelijkheden, wederzijdse beïnvloeding en effecten van alle sectoren goed op elkaar af te stemmen. Het gedeelde tekort aan menskracht en grondstoffen onderstreept die noodzaak. 

 

Digitalisering is essentieel om dit te kunnen realiseren. Stichting digiGo doet dit in publiek-private samenwerking voor de ontwerp, bouw en techniek sector. Zij faciliteert onder meer de schaling, validatie en borging van digitale oplossingen middels het landelijke Digital Experience Centers (DEC) netwerk. 

 

Door koppeling met het DMI-ecosysteem komt het DEC-netwerk als schalingsinstrument  breed beschikbaar en kan interactie tussen communities in de gebouwde omgeving, mobiliteit en energie optimaal gefaciliteerd worden. Dit reduceert versnippering van innovaties en vergroot de impact van de afzonderlijke domeinspecifieke investeringen. 

 

Roger Tan, Voorzitter digiGO

Wil jij meedoen? Vul dan dit formulier in. 


We nemen dan contact met je op om het Afsprakenstelsel en het deelnemerschap van het DMI-ecosysteem door te nemen.

Zij doen al mee!

Partners

Steunbetuigers